Genialt produkt til håndtering af log fra web-servere

14. februar 2007

Håndtering af store mængder logdata fra webservere er en oplagt udfordring for mange virksomheder, hvad enten de driver løsninger for kunder eller driver egne løsninger inhouse.

Udfordringen bliver ikke mindre, hvis log for samme hostnavn er spredt over flere servere, eller hvis der er flere løsninger/hostnavne på samme server som gemmer sin log i samme fil.

I forbindelse med Semaphors drift af webløsninger, navnlig baseret på IBM's Domino platform, har vi haft begge udfordringer.

Det er ikke lykkedes os at finde et produkt til at håndtere disse udfordringer på en fornuftig måde. Flere forslag fra leverandører i markedet, gik på at benytte JavaScript i de enkelte løsninger, til at logge mod en central logging-server. Denne metode har 2 væsentlige ulemper:

  1. Vi skulle have ændret vores hosting kunders løsninger, så alle deres sider inkluderede kode til denne logging
  2. Vi/kunderne ville miste megen værdifuld log information, da disse løsninger kun logger succesfuldt åbnede sider (men f.eks. ikke sider med JavaScript fejl, sider og billeder som ikke længere findes osv.)

Derfor endte vores søgen uden et tilfredsstillende resultat, og vi har efterfølgende udviklet vores eget produkt, til at håndtere udfordringen på en tilfredsstillende måde.

Se mere om produktet som løste vores udfordringer: Web Log Consolidator