IT-løsninger med holdninger

Nye praktikanter i huset

2 datamatikerstuderende i praktik hos Semaphor

01-09-2011

I slutningen af august startede to datamatikerstuderende deres praktik hos Semaphor.


De hedder Martin og Anders, og skal i løbet af de næste 5 måneder udvikle deres kompetencer indenfor Javaudvikling og forståelse for hvad der forventes i erhvervslivet. Samtidig bidrager de over de næste måneder løbende med services, som i løbet af kort tid vil blive inkluderet i diverse af Semaphors produkter.

Vi hos Semaphor byder dem velkommen, og fortsætter traditionen med at være med til at oplære nye i IT-faget.