IT-løsninger med holdninger

epiLog

Bruger du mange ressourcer på reetablering af slettede dokumenter i dit Domino miljø ?
Med epiLog slår du 2 fluer med et smæk. Produktet hjælper både med værdifuld information om hvem som opretter, ændrer og sletter hvilke dokumenter i dit Domino miljø, og giver samtidig en unik mulighed for at reetablere enkelte dokumenter - uden at indlæse fra den normale backup.

epiLog kan enten overvåge alle databaser i Domino-miljøet, eller kun overvåge udvalgte databaser/foldere. Dokumentforandringer i de valgte databaser vil blive logget i epiLog. Som en ekstra mulighed kan sletninger i de valgte databaser kopieres til en central database.

Eksempel på problem uden epiLog:
Du kender situationen; en bruger har slettet et eller flere dokumenter som ikke skulle have været slettet. Et klassisk eksempel er sletning af mails eller andre dokumenter i en folder - uden forståelse af at disse dokumenter slettes fra hele databasen. Et andet eksempel kunne være at IT-afdelingen eller firmaets ledelse er uenig i en brugers overlagte dokumentsletninger.

Under alle omstændigheder er slettede dokumenter væk, og kan typisk kun reetableres ved restore af databasen fra sidste backup som med succes har kopieret denne. Efter restore skal de slettede dokumenter identificeres og kopieres til databasen. Er der tale om dokumenter med responce dokumenter tilknyttet, mistes denne tilknytning nu, da de reetablerede dokumenter har fået nyt DocId. Det er ikke altid sjovt at være administrator.

Løsning med epiLog:
epiLog håndterer ovennævnte situation, da slettede dokumenter samles i en database og kan reetableres med tryk på en knap - uden at ændre DocId.

Features

     • Logger nye, ændrede og slettede dokumenter
     • Reetablerer slettede dokumenter fra central arkivdatabase

Teknologier

     • Notes C-API
     • Lotusscript

Forudsætninger

 • Lotus Notes / Domino v6+
 • Windows / Linux