Semaphor giver Lyngby-Taarbæk Kommune luft i budgettet

Semaphors gnidningsløse implementering af en ny open source antispam løsning reducerer niveauet af uønsket e-mail med op til 25 procent.Allerede efter 3 måneders stabil drift har det vellykkede IT-projekt reduceret Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til licenser og lønninger.
Et velfungerende og trimmet IT-system er for mange kommuner en væsentlig forudsætning for, at de kan leve op til servicelovens krav og yde den service, borgerne betaler for.

For at give medarbejderne optimale arbejdsvilkår og holde sig på forkant med den teknologiske udvikling foretager Lyngby-Taarbæk Kommune løbende justeringer af kommunens IT-systemer med henblik på forbedret performance og stabilitet. Ved nye investeringer er valget flere gange faldet på open source løsninger, som er brugervenlige og honorerer kravspecifikationerne fra IT-afdelingen samtidig med, at de medfører væsentlige reduktioner af kommunens IT-omkostninger.
At leverandøren blev Semaphor, da en ny antispam løsning skulle overvejes, skyldes ifølge kommunens IT-drift- og supportchef Mikkel Arp, Semaphors omfattende projektledelseserfaring og solide viden omkring bl.a. open source software.

”Vi har en lang samarbejdshistorik med Semaphor, og har anvendt dem som leverandør til både drift-, udviklings- og rådgivningsopgaver. Semaphor har et bredt kendskab til interessante og aktuelle løsninger og produkter, så det var naturligt for os at starte her", fortæller Mikkel Arp.

Effektiv filtrering og åbenhed i perfekt balance
I processen har det været vigtigt for Lyngby-Taarbæk Kommune at finde frem til et effektivt filtreringssystem, der tager højde for, at kommunens status som offentlig instans, kræver en vis åbenhed. Der skal tages hensyn til, at relevante henvendelser fra borgere, virksomheder og samarbejdspartnere slipper gennem filteret. Stabilitet, høj oppetid, fornuftig økonomi samt enkel administration har desuden været vægtige krav i udvælgelsen af den nye løsning.
”Vi har ikke nogen open source politik eller strategi, men vi foretager altid pragmatiske valg. Det har derfor ikke været afgørende for os, at det var en open source baseret løsning. Omvendt har vi heller ikke noget imod at vælge løsninger uden kryptisk licens administration. Semaphor kunne opfylde vores krav, samtidig med, at løsningen var økonomisk interessant. Dette sammenholdt med vores positive erfaringer fra tidligere samarbejde, gjorde udslaget.”, fortsætter Mikkel Arp.

Problemfri implementering er en klar succes
Semaphors løsning er baseret på open source software, implementeret på dedikerede servere for at sikre høj stabilitet og driftsikkerhed. Det enkle interface honorerer Lyngby-Taarbæks krav om enkel administration, og i løbet af de 3 første måneder, har kommunen kun har haft brug for support ganske få gange. Derved har man undgået budgetoverskridelser og forsinkede arbejdsgange, ligesom både medarbejdere og borgere i kommunen har været forskånet for gener i overgangsfasen. Antispam og antivirus løsningen fra Semaphor har fleksible indstillingsmuligheder og er nem at administrere. Dertil kommer, at det gennemarbejdede tilbudsmateriale og den effektive projektledelse, har været i særklasse sammenlignet med øvrige IT-projekter.

”Umiddelbart tror jeg ikke, at Semaphors løsning er unik, når det gælder funktionalitet og administration.
Men stabiliteten, og den ukomplicerede overgang fra vores tidligere løsning, har været markant bedre, end vi har oplevet på lignende opgaver. Alene det faktum, at vores brugere intet har mærket, er et defacto succeskriterium i alle IT opgaver” , slutter Mikkel Arp.