Hop til indhold

Forbundet Arkitekter og Designere

TeamCase styrker Forbundet Arkitekter og Designere's medlemsservice med effektiv dokumentstyring

TeamCase har løst følgende udfordringer for Arkitektforbundet

  • at sætte medlemmerne i centrum
  • at skabe bedre overblik over sager og medlemshistorik
  • at sikre smidigere rutiner for journalisering og opdatering af medlemsdata
  • at skabe mere vidensdeling

Løsning
Semaphor implementerede en samlet løsning baseret på dokumentstyrings-systemet TeamCase. Løsningen samler alle medlems- og sagsoplysninger i et fælles elektronisk arkiv, som alle medarbejdere i Arkitektforbundet kan tilgå uanset, hvor de befinder sig. Løsningen erstatter et utidsvarende system fra Microsoft og FileMaker med tunge rutiner for separate opdateringer i journalsystemet, som ikke var integreret med mailsystemet samt et stort fysisk arkiv, som skulle vedligeholdes.