Casestudie

Eksempler på hvordan Jitsi Meet kan benyttes i hverdagen

Jitsi Meet er oplagt til skræddersyede løsninger til borger-kommunikation for offentlige myndigheder og organisationer. Foruden at være GDPR-compliant kræver det ingen installation for at deltage i møder - det har aldrig været nemmere at starte og deltage i møder. Denne side præsenterer scenarier hvor vi ser Jitsi Meet kunne simplificere hverdagen.

Jobcenter

Jobcenteret er en stor del af hverdagen for mange borgere. Møder mellem sagsbehandlere og borgere udgør hverdagen på Jobcenteret og mens fysiske møder ofte er nødvendige for at opbygge en tillidsfuld relation, vil en implementering af nemme online konsultationer ville være en stor hjælp i dagligdagen - for begge parter.

Indkaldelse
Jobcenterets kalender- og aftale system vil automatisk sende et møde-link via den valgte kommunikationsform - f.eks. via Digital Post, E-mail eller SMS. Alle gængse devices, hvad end det er en Windows PC, Apple Macbook, Iphone, Android eller en Linux maskine kan deltage uden der kræves nogen som helst installation. Dette kan lade sig gøre, da Jitsi Meet er bygget fra grunden til at fungere udelukkende via den teknologi som alle moderne browsers har indbygget. Siden alle devices er født med en web-browser behøver man derfor ikke at installere noget, bare klik på linket og så er man igang. Kort sagt hvis du gå på dr.dk kan du også til et Jitsi onlinemøde!

Møde
Når mødet starter vil medarbejderen automatisk blive logget ind gennem deres aktive session på computeren, mens borgeren vil logge ind med MitID. Møder vil kun kunne oprettes af medarbejdere, hvilket forsikre borgeren om at det er en autentificeret sagsbehandler de taler med. Ligeledes vil sagsbehandleren med sikkerhed vide hvem de taler med, da borgerens identitet vil blive bekræftet gennem MitID. Undervejs vil Jitsi Meet tilbyde alle funktionaliteter som der kendes fra andre mødeplatforme, som Microsoft Teams og Zoom.

Afslutning og journalisering
Når mødet nærmer sig slutningen er det muligt at journalisere det vigtigste overvejelser ved at optage et resume med borgeren. Det kunne eksempelvis lyde på følgende måde:

Sagsbehandler
"Tak for en god samtale, ville det være okay hvis jeg starter en kort
optagelse hvor vi kan igennemgå de vigtigste pointer for i dag?"

Borger
"Jo, det lyder fint."

Sagsbehandler
"Super. Der vil komme en lille indikator i toppen af skærmen,
samt en stemme der siger optagelse, når optagelsen starter."

(Optagelsen begynder)

Sagsbehandler
"Det er i dag Torsdag d. 14 og vi har snakket om [...]"


Når optagelsen er afsluttet vil den automatisk journaliseres det rigtige sted og sagen kan markeres som afsluttet. Derefter kan der siges tak for i dag og lægges på. Alternativt kan sagsbehandleren blive i mødet og lukke næste borger ind som afventer i en lobby.

Psykiatrien

Vi fra Semaphor mener ikke at onlinemøder kan eller bør være en fuld erstatning til behandling ved fysisk fremmøde. Med det sagt, har både fagpersoner og personer i behandling givet stærkt udtryk for at onlinekonsultationer fungerer som et godt supplement til behandling ansigt-til-ansigt, særligt med henblik på opfølgende konsultationer, eller i tilfældet af at man akut har brug for at komme i kontakt med en behandler. Med henblik på det sidstnævnte - altså at man akut har brug for at komme i kontakt med en behandler -mener vi at det er et vigtigt at du har en platform til rådighed som dybest set er "usynlig" - ingen installation, intet login, ingen forstyrrelser - du er bare i kontakt.

Opfølgende konsultationer
Efter behandler og patient har mødtes fysisk mindst én gang, og der er opbygget en tillidsfuld relation, kan der f.eks. Aftales, mod ønske fra patienten, at efterfølgende konsultationer kan foregå online. Dette giver patienten mulighed for at modtage behandling i vante og trygge omgivelser, nemlig i hjemmet. Med Jitsi Meet er det nemt at deltage i møder med et enkelt klik. Behandleren, eller behandlerens sagssystem, vil sende en invitation til mødet, gennem SMS, Digital Post eller lignende. Patienten skal blot klikke på dette link og så er mødet igang. Det er muligt at foretage journalisering, evt ved at optage den sidste del ( eller hele ) mødet, som beskrevet i Jobcenter eksemplet.

Akut behov for kontakt
I tilfældet hvor en person har akut brug at komme i kontakt med en behandler kan der oprettes en "hotline" som borgere kan ringe ind til for hurtigt at komme i kontakt med en behandler. Under opkaldet kan personen vælge at ønske at "opgradere" til et onlinemøde, hvis man ønsker, eller har behov for, at se et ansigt mens man snakker. Behandleren vil nemt kunne sende et tilfældligt mødelink til nummeret som har personen ringer fra, hvorefter begge personer blot klikker på linket, hvorefter de nu kan snakke ansigt til ansigt, I disset tilfælde anbefaler vi ikke at borgeren først skal logge på med MitID, da det på tidspunktet er underordnet "hvem" personen er, kun at personen har brug for hjælp, hurtigst muligt. Følgende er et eksempel på hvordan man kunne tilbyde opgradering til onlinemøde:

(Under end samtale med en der har akut behov for hjælp)

Sagsbehandler
"Har du lyst til at fortsætte vores samtale hvor vi kan se hinanden?
Jeg kan nemt oprette et møde hvor vi kan fortsætte snakken."

Borger
"Det kunne jeg godt tænke mig."

Sagsbehandler
"Selvfølgelig, jeg sender en SMS med et link til nummeret du ringer fra. Du skal bare
klikke på det og så vil jeg vente derinde hvor vi kan snakke videre, hvordan lyder det?"

Borger
"Det lyder godt."