Hop til indhold

Lyngby-Taarbæk Kommune

Københavnsk forstadskommune med ca. 50.000 indbyggere

Den københavnske forstadskommune Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i den nordlige del af Storkøbenhavn og hører under Region Hovedstaden. Kommunen består af bydelene Kongens Lyngby, Ulrikkenborg, Taarbæk, Virum, Sorgenfri, Lundtofte og Hjortekær.
I forbindelse med Kommunalreformen forblev kommunen selvstændig.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 1997 valgt Lotus Notes som et strategisk værktøj. I forbindelse med udskiftning af 450 PC'ere i år 2002 blev det besluttet at gå fra Windows 95 og Lotus Notes ver. 4.6 til Windows XP Pro og Notes 6. Semaphor blev valgt til at stå for implementeringen af Notes 6 hos Lyngby-Taarbæk Kommune.

Siden er der sket mange ændringer og udvidelser i kommunens Domino-miljø, hvor Semaphor har spillet en afgørende rolle.

I år 2010 har Semaphor haft stor succes med at migrere eksisterende Windows-baserede Domino-servere til Linux, som har betydet en enorm performanceforbedring. Hastighedsforskellen er især blevet bemærket og kommenteret af mange brugere, efter ESDH-løsningen GoPro er blevet flyttet til Linux (Novell SLES 10). Version 2 har lavet en artikel om skiftet.

Senest har Semaphor haft succes med en ny løsning til håndtering af indgående email til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projekter med kunden

 • Opgradering af Notes/Domino-miljø fra ver. 4.6 til ver. 6
 • Opgradering af Lotus Notes/Domino miljø til version 8.5
 • Migrering af Domino-servere til 64-bit Linux
 • Nyt miljø til GoPro-installation
 • Installation af Lotus Traveler
 • Gennemgang og optimering af komplet Dominomiljø
 • Sammenlægning og forbedring af løsninger til mobiltelefonadministration
 • Diverse udviklingsprojekter
 • Overgang til ny antispam løsning

Hvad sagde kunden i år 2002?

Semaphor blev valgt efter grundig gennemgang af mulige leverandører:
"... i den forbindelse indhentede vi flere tilbud på opgradering af servere samt udrulning af klienter, og efter en grundig gennemlæsning faldt valget på Semaphor" siger Kjeld Romer Larsen, IT-Chef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Selve udrulningen er gået over alt forventning. Der har vist sig enkelte problemstillinger som hurtigt er blevet adresseret og hvor løsningerne ikke har været længe under vejs."

Ydelser vi leverer

 • Administration
 • Design
 • Scanning af indgående mail
 • Support
 • Udvikling
 • Sparring og strategi

Hvad siger kunden i år 2009?

LTK har gennem flere år og flere opgraderinger haft et samarbejde med Semaphor. Samarbejdet startede tilbage i 2002, hvor LTK kørte Notes 4.6.1, og hvor vi mente, at tiden var inde til at se på, om programmet skulle opgraderes til en nyere version.
På dette tidspunkt var det vigtigt for os at få en vurdering af mulighederne for at springe en version over”, udtaler IT-chef Kjeld Romer Larsen. ”Det var ligeledes vigtigt, at få alle de applikationer, der kørte på platformen, til at fungere i det nye miljø. Denne opgave løste Semaphor sammen med vores egen konsulent, der fik stor hjælp af Semaphor i processen”.

Over årene har der bl.a. i forbindelse med udskiftninger i personale i kommunen været brug for at hente hjælp hos Semaphor i situationer, hvor kommunen har været uden eller med begrænset egen Notes kompetence.
Dette er altid sket på en hurtig og ukompliceret måde”, udtaler Kjeld Romer Larsen. ”Når vi har haft problemer, har vi kunnet ringe til Semaphor og både fået hjælp over telefonen, via fjernopkobling og via hurtig udrykning fra firmaet, når der har været behov for det”.

"Herudover har vi gennem de to store opgraderingsforløb, vi har været igennem (4.6 til 6.5 og 6.5 til 8.5), været glade for både den rådgivning og den store hjælp, vi har fået med at gennemføre opgraderingerne. Samtidig har det været en fornøjelse at arbejde sammen med medarbejderne i Semaphor, som altid har forstået at indgå i den særlige jargon, der nu en gang er i IT-afdelingen."

Det er min opfattelse, at der er tale om meget professionelle folk, der forstår at kombinere stor teoretisk viden med et praktisk håndelag. Dette kombineret med en god sans for humor hos medarbejderne baner vejen for et positivt samarbejde”, slutter Kjeld Romer Larsen.