Hop ned fra skyen…

Statistik på nettet

Børsen 13. marts 2001


"Investeringen har hurtigt tjent sig hjem, fordi vi skal ikke skal afsætte en medarbejder til at indsamle og bearbejde de statistiske oplysninger, fortæller Frederik Madsen fra Batteriforeningen."

Batteriforeningen er den første brancheforening, der begyndte at anvende internettet til at indsamle statistiske oplysninger fra medlemmerne. Det gør arbejdet hurtigere og billigere samtidig med, at risikoen for fejl bliver reduceret


Medlemsstatistik kan være en besværlig disciplin for brancheforeninger. Det skyldes, at det tager tid at indsamle og bearbejde data fra medlemmerne.
- Hos os indberettede medlemmerne de statistiske oplysninger pr. brev en gang om måneden. Derefter blev det hele tastet ind i vores edb-system, og den manuelle arbejdsgang gav risiko for fejlindtastninger. Så blev de statistiske beregninger foretaget, og til sidst fik medlemmerne tilsendt statistikken med posten. Nu bruger vi et internetbaseret statistikprogram, og det fungerer virkelig godt, fortæller advokat Frederik Madsen, der er direktør for Batteriforeningen.
Når det sidste medlem har lagt sine oplysninger ind, genererer systemet selv statistikken, som straks er tilgængelig for medlemmerne på Batteriforeningens hjemmeside.
Foreningen gik over til statistik på internettet i 1998, og ifølge batteridirektøren har investeringen for længst tjent sig hjem, fordi det hele foregår automatisk.

Sikkerhed
Det er internetfirmaet Semaphor, der har udviklet et internetbaseret statistikmodul specielt til brancheforeninger. Navnet er Net.Stat, og det består af modulerne indberetning, beregning og publicering.
- Vi fik ideen til produktet, da vi kom i forbindelse med batteriforeningen. Den måde, de indsamlede statistiske data på, lød simpelthen så besværlig, at vi var sikre på, at det kunne gøres nemmere. Derefter gik vi hjem og udviklede Net.Stat, fortæller direktør Tobias Fonsmark, Semaphor.
Der er lagt stor vægt på sikkerheden i systemet, da det benyttes af konkurrerende virksomheder, som ikke må få adgang til hinandens data.Adgang kræver password og bruger-ID, og de enkelte medlemmer har kun adgang til egne data og branchens samlede statistik. Alle datatransmissioner bliver desuden krypteret.
- Inden vi besluttede os for at gå over til det nye system, var nogle af vores medlemsvirksomheder betænkelige ved sikkerheden i systemet. Derfor er det blevet gennemgået nøje af flere af medlemmernes IT-afdelinger, og der har aldrig været problemer med sikkerheden, oplyser Frederik Madsen.

Muligheder
Semaphor har netop lavet en ny version af Net.Stat, som er solgt til en brancheforening. Flere andre er interesserede i løsningen.
- Normalt laver vi kun individuelle løsninger, og Net.Stat er vores første standardprodukt. Vi er startet med brancheforeninger, men det kan også bruges mange andre steder. I øjeblikket er vi eksempelvis ved at lave en website til et ejendomsadministrationsselskab, der bruger meget tid på at besvare spørgsmål om el- og varmeregninger, hvilke håndværkere beboerne må benytte, om der må laves om på lejlighederne osv. Alle de oplysninger kommer til at ligge på internettet fremover, siger salgschef Harry Ellerup Lassen, Semaphor.
Semaphor er en otte år gammel virksomhed, som siden 1995 har baseret sine internetløsninger på Lotus Notes og Domino. Semaphor arbejder ud fra den opfattelse, at virksomheder kan spare mange penge ved at overlade en stor del af det administrative arbejde til kunderne, hvis de har den rigtige internetløsning.
- Til det formål er Lotus velegnet, fordi det indeholder alle de nødvendige oplysninger, blandt andet til at integrere websitet med virksomhedens interne systemer, fortæller Tobias Fonsmark.
Internetvirksomheden har lavet en lang række avancerede hjemmesider, senest for Statens Museum for Kunst i samarbejde med IBM.

Reproduceret efter tilladelse fra journalist og Dagbladet Børsen.