IT-løsninger med holdninger

VP Securities anvender e-Forms fra Semaphor

23-09-2010

VP Securities - som tidligere var kendt som Værdipapircentralen - spiller en central rolle på det finansielle marked, med elektronisk udstedelse af værdipapirer, registrering af ejerforhold og rettigheder samt at clearing og afvikling af værdipapirhandler.

Virksomhedens 180 ansatte betjener ca. 300 danske og udenlandske kunder i Danmark, herunder banker, fondsmæglerselskaber, realkreditinstituter, institutionelle investorer og internationale clearingcentraler. I VP's systemer er registreret værdipapirer for i alt 3.000 mia. kr., og systemerne håndterer clearing og afvikling af værdipapirhandler for ca. 100 mia. kr. dagligt.

Med de elektroniske blanketter bliver det nu muligt for kunderne, selv at få fat i relevante dokumenter og tilmed at kunne videregive værdifulde oplysninger elektronisk - naturligvis via sikre kanaler.

Det betyder at arbejdsprocesserne bliver enklere og mere smidige, og sikrer at alle informationer sikkert og hurtigt bliver leveret til VP.

Screenshots fra systemet: