Hop til indhold

Semaphor til Digital Inspirationsdag i Næstved

Semaphor var med til Digital Inspirationsdag i Næstved, hvor vi kom med vores bud på hvordan Jitsi Meet kan hjælpe med at facilitere skærmbesøg til borgere som har behov for hjemmepleje.

12. juni 2023

Torsdag d. 25 Maj på Rønnebæksholm i Næstved blev der afholdt Digital Inspirationsdag - en dag hvor flere kommuner fra hele landet blev præsenteret for gode bud på fremtidens velfærdsteknologier.

Begivenheden var organiseret af IT-Branchen i samarbejde med Næstved kommune og dagen gik med at demonstrere en vid række af teknologier, der kan hjælpe med at frigøre arbejdskraft, særligt med fokus på sundhedssektoren og hvordan velfærdsteknologier kan assistere med:

  • Skærmbesøg
  • Genoptræning via applikationer
  • Intelligent medicinhåndtering
Inspirationsdagen var i høj grad selv inspireret IT-Branchens undersøgelse "Potentialer ved velfærdsteknologi - Analyse 2023" (se her for mere info), hvori der empirisk præsenteres hvordan disse teknologier ikke kun er nødvendige, men også til stor gavn for både borgere og sundhedspersonalet. På dagen var der først en introduktion fra IT-Branchen, efterfulgt af en præsentation fra KL om kommunernes teknologipartnerskab, hvorefter Semaphor trådte op på scenen som den første leverandør.


Semaphor introducerer sig på scenen (Fra venstre: Tobias Fonsmark, Nicolas Grunwald) - Foto: Parthee Vijayamohan

Semaphor havde fokus på skærmbesøg. Vi har længe beskæftiget os med videomødeløsninger, herunder open-source løsningen Jitsi Meet (mere info her) og mener kraftigt at løsningen vil kunne benyttes til formålet, nemlig at sikre fortrolige samtaler mellem borgere og sundhedspersonale. Jitsi Meet er en løsning der er let at bruge, fordi den tillader afholdelse af videomøder uden krav om installation eller brugeroprettelse. For mange fra de unge og ældre generationer er kravet om brugeroprettelse og installation af en app før løsningen kan bruges frustrerende og risikerer at udelukke folk, der ikke dagligt benytter sig af teknologien. Derfor er det afgørende at borgerens deltagelse i videomøder bliver så let og simpel som muligt - hvilket er præcis det, Jitsi Meet tilbyder.


Semaphor fremlægger foran de mange deltagere - Foto: Parthee Vijayamohan

Vi fra Semaphor tror på open source teknologi af mange årsager. Vi lever i en tid hvor data er det centrale omdrejningspunkt i al trivsel på internettet og vi mener desværre ikke at man kan stole blindt på løsninger der ikke lader brugeren af løsningen inspicere hvad programmet egentlig gør. Derfor er Jitsi Meet open source baseret, hvilket gør det transparent, konfigurerbart og sikkert.
Open source er også en fordel for vores kunder, da det betyder at løsningen er billigere end kommercielle løsninger - der kræves ingen licenser, og der er derfor kun omkostninger til etablering samt evt. service og drift.Udover selv at optræde fulgte vi aktivt med i dagens løb - Foto: Parthee Vijayamohan

Vi vil gerne takke Næstved Kommune og IT-Branchen for et godt arrangement, samt personalet fra Rønnebæksholm for forplejning samt den fine præsentation af det historiske sted.