En god dag på Digitaliseringsmessen

Vi havde masser af besøgende og har udtrukket to vindere af vores konkurrence, hvor præmien er en uge på hackerfestivallen BornHack

1. oktober 2021

Til Digitaliseringsmessen mødes leverandører, kommuner og andre for at udveksle ny viden om løsninger inden for offentlig digitalisering.


På de guidede ture fik vi mulighed for at fortælle interesserede om to open source løsninger, som vi har sat i drift hos Statens It. Da selve løsningerne er gratis, vil det give god mening hvis også kommunerne præsenteres for dem.Den ene præsentation handlede om Jitsi, som er en platform til videomøder, og den anden handlede om vores egen 2FA-løsning Geminus, som er en billig og robust afløser til SMS Passcode og lignende produkter. Se præsentationerne her:

Der var også godt gang i konkurrencen, hvor præmien var en uge på hackerfestivallen BornHack i august 2022 - vinderne har fået direkte besked.