Hop ned fra skyen…

Værdipapircentralen får nyt administrativt sikkerhedsværktøj

Semaphor har udviklet et nyt værktøj til administration af ændringer til ACL'er (adgangs kontrol lister) i Lotus Notes/Domino

17. august 2006

Behovet var at udvalgte superbrugere hos VP skulle kunne vedligeholde adgangskontrollister, uden at have andet end redaktør rettigheder til databaserne.

Løsningen er leveret og idriftsat.