IT-løsninger med holdninger

Ny dyreværnsportal gør det nemmere at følge med i svigt af dyr

Dyrenes Beskyttelse har søsat et banebrydende projekt: En dyreværnsportal, der samler dyreværnssager fra hele landet.

04-12-2006

"Dyrenes Beskyttelses kredsformænd får flere tusinder henvendelser årligt om dyr, som ikke bliver behandlet ordentligt. Det drejer sig om både alvorlige og mindre alvorlige sager. Nogle sager klares i fred og fordragelighed, mens andre ender som politisager. Mange sager bliver ikke løst tilfredsstillende, fordi politi eller andre myndigheder arbejder for langsomt eller for sløset", siger dyreværnsinspektør Ole Caspersen.

Sagerne viser, at der er alvorlige svigt i myndighedsbehandlingen, og det er derfor stærkt tiltrængt med den seneste aftale om politi og anklagemyndighed, der betyder, at dyreværnslovgivningen skal håndhæves ensartet og effektivt over hele landet. Enheder med specialuddannet personale skal være til rådighed i alle politikredse, og håndhævelsen af reglerne skal skærpes.

Semaphor har netop leveret løsningen der skal gøre det muligt for Dyrenes Beskyttelse at tage hånd om ovenstående udfordringer.

"Det er dejligt at se, at dyreværnsportalen kan bruges med det samme, så der kan blive sat effektivt ind i dyreværnssager", slutter Ole Caspersen.

Journalister og andre interesserede vil fremover kunne finde eksempler på sager, der kan understøtte deres arbejde: Der vil ligge detaljerede beskrivelser af sager, der vil være billeder, politianmeldelser og andet materiale, så man kan danne sig et overblik over dyremishandling og vanrøgt af dyr i Danmark.

Kommentar fra Dyrenes Beskyttelse:
"Dyrenes Beskyttelse har i Semaphor haft en professionel sparringspartner i udviklingen af dyreværnsportalen. Der er blevet leveret til tiden og med en ordentlig kvalitet.", siger Ole Caspersen

Semaphor er endnu engang stolt over at have været leverandør af løsningen og derved kunne gøre sit for at dyrene har bedre chance for et godt liv.

Du kan gå ind på portalen fra Dyrenes Beskyttelses hjemmeside via dyreværnssager eller på følgende adresser:
http://www.dyrevaernsportal.dk og http://www.dyrevaernssager.dk