IT-løsninger med holdninger

Tobias Fonsmark bringer kronik i Alt om NET

En uddøende race

28-02-2002

Nedenstående kronik er d. 28/2 blevet bragt i nr. 3/2002 af bladet Alt om NET & PC PRO.

Af Tobias Fonsmark
direktør, Semaphor

Webmasteren er en uddøende race. Fordi webmediet er et vigtigt forretningsmæssigt taktisk og strategisk værktøj - ikke kun IT.
At bygge en website er ikke alene en investering i teknik og noget grafik, som skal gøre firmaet kendt og synligt. Dels har et firmas website en berettigelse på linie med andre former for markedsføringsmateriale. Dels kan en website også være en taktisk, ja endog en strategisk, investering, som kan have afgørende betydning for forretningens vækst og udvikling fremover.

Danske virksomheder og organisationer har investeret mange penge i at komme på nettet med en hjemmeside, og de fleste har også planer om - eller har allerede indført - forskellige former for e-business eller kundedialog på deres hjemmeside. Man kan vel dårligt forestille sig et firma i dag, der beslutter sig for at fjerne sin hjemmeside fra nettet og slukke web-serveren, vel?

Godt nok altsammen - det lyder jo som om de fleste har forstået den forretningsmæssige værdi af webinvesteringer.

Ikke desto mindre opfattes udgifterne til webmediet af mange virksomheder fortsat som en IT-omkostning. Altså på linie med systemudvikling, indkøb af hardware og træning af medarbejderne i brug af software. Jeg vil argumentere for, at danske virksomheder skal bruge markedsførings- og driftskroner på deres website, ikke IT-kroner.
Og jeg indrømmer gerne, at jeg har en væsentlig interesse deri. Jeg lever nemlig af at lave webløsninger.

Investering
I det øjeblik virksomhedens ledelse opfatter websiten som markedsføring på linie med brochurer, annoncering og PR-arbejde, skal udgiften til websiten også planlægges som enhver anden markedsføringsaktivitet. Og i det øjeblik virksomhedens ledelse betragter websiten som en integreret del af virksomhedens drift, afsætning og kundebetjening, bør websitens omkostninger indgå i driftsbudgettet på lige linie med andre investeringer og afskrivninger.

Samtidig kan det sagtens lade sig gøre at give de medarbejdere, som i det daglige håndterer drift, salg, markedsføring og kundeservice, adgang til selv at lægge nyt indhold direkte på websiten. Vi har lavet løsninger sammen med kunder, hvor medarbejderne ganske enkelt ændrer status på et dokument i deres system, hvorefter teksten automatisk formateres og publiceres på websiten.

Der findes selvfølgelig stadigvæk organisationer, hvor websiten opdateres ved, at medarbejderne sender Word-filer til en webmaster, men denne fremgangsmåde vil forsvinde. Den er nemlig hverken effektiv eller økonomisk. Dermed står argumentet i overskriften klart: Webmasteren er en uddøende race.

Smarte konsulenter
For et par år siden var vores branche fuld af smarte konsulenter med firkantede briller, der mødtes med virksomhedsledere og talte løs om visioner om webmediet som et ledelsesmæssigt værktøj. Jeg tænker på de mange IT- og web-konsulentbureauer, som opstod under dot-com boom'et. De fleste af dem er væk i dag.

Det er muligt, at jeg i denne tekst gentager, hvad disse konsulenter tidligere har sagt. Eller måske er der nærmere tale om, at konsulenterne solgte luft på dåse: De formulerede alle de rigtige meninger, men det lykkedes ikke for dem at arbejde tæt med deres kunder om at skabe den rette teknologiske opfyldelse af visionen.

Vi er et af de konsulentfirmaer, der overlevede dot-com crash'et. Min vurdering er, at vi overlevede, fordi vi formår at levere holdbare, teknologiske løsninger med afsæt i virksomhedens forretning og markedsføring.

Elsk håndværket
Vi har gennemført en række vellykkede website projekter med danske virksomheder og organisationer som kunder. For dem alle kan jeg sige, at projekterne har været drevet af visionære ledere, som fik hele organisationen til at forstå og acceptere nødvendigheden af webmediet som kanal for kundedialog og transaktioner.

Og ledelsen sikrede de nødvendige ressourcer til at skabe det rette, opdaterede indhold på siten. I mine øjne er dette et af de oversete succeskriterier for en website: At der findes de rette rutiner internt i virksomheden til vedvarende og påholdende opdatering af indholdet på firmaets site. Ofte kan det gøres med automatiske værktøjer, der udnytter eksisterende rutiner i virksomheden. Med den rette teknologi kan dette let lade sig gøre.

Jeg vil hævde, at der skal ægte faglig stolthed til for at være en god konsulent - noget helt andet end det de vækst-fokuserede føromtalte konsulenter stod for. Jeg har en holdning til mit fag, som kan sammenlignes lidt med den faglærte håndværkers. En god portion kærlighed til at udføre arbejdet godt og solidt - altså den teknologiske styrke. Og en udpræget respekt for at det produkt, der leveres, skal være praktisk anvendeligt og passe til kundens behov.

Derfor er webmasteren død. Web er blot endnu et værktøj i virksomhedens drift, og derfor skal ledelsen selv tage ansvaret og træffe beslutningerne - og indkøbe ydelserne hos leverandører, der virkelig kan deres fag.