Dansk Psykolog Forening

TeamSoft har leveret sit elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem - TeamCase til Dansk Psykolog Forening, som er en faglig organisation for psykologer i Danmark.

Medlemmerne er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. samt psykologistuderende ved København, Århus, Aalborg og Syddansk Universitet.

Foreningens medlemmer er offentligt og privat ansatte, ledere samt selvstændige med organisationspsykologiske virksomheder og privatpraksisklinikker.