Dansk Tandplejerforening

Dansk Tandplejerforening forbedrer medlemsservice med TeamCase

Dansk Tandplejerforening er fagforening for tandplejere i den private og offentlige sektor samt privatpraktiserende tandplejere med egen klinik. Foreningen varetager tandplejernes faglige og uddannelsesmæssige interesser samt forhold vedrørende løn og arbejdsvilkår og har forhandlingsretten på de områder, hvor tandplejere har en overenskomst med arbejdsgivere.

Om TeamCase siger forhandlingsleder i Dansk Tandplejerforening cand. polit. Lisbeth Kruse Hansen:

"Med medlemsregistret i TeamCase har vi fået en fælles hukommelse, som giver et langt bedre overblik over medlemshistorik og sagsforløb. Vi yder en bedre service, fordi vi er blevet mindre personafhængige og nemt kan overtage sager fra hinanden".