Dansk Jernbaneforbund

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane er moderorganisation for de to fagforeninger Dansk Jernbaneforbund og Flyvebranchens Personale Union med mere end 100 års historie.

Vi organiserer størstedelen af driftsmedarbejderne i og omkring tog og fly i Danmark.

Hvad siger kunden?

Semaphor har leveret support på vores journaliseringssystem samt Lotus Notes gennem mange år.

Semaphors tilgang og pragmatiske løsninger har bidraget til en effektiv arbejdsgang - og problemer er blevet løst, når de er opstået.


Uden tøven vil vi gerne fremhæve Semaphor som en seriøs, kundeorienteret og engageret samarbejdspartner.