Hop til indhold

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst

SMKStatens Museum for Kunst har i henhold til museumsloven til opgave at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300.

Semaphor har leveret et stort hjemmeside projekt til Statens Museum for Kunst. Løsningen bygger på produktet ReadyWebGo. Hjemmesiden er en avanceret løsning, som også blev leveret med søgning i museets værker. Disse hentes vha. Java-servlets fra IBM's dokument håndteringssystem Content Manager.

Foranalyse og kravspecifikation var udarbejdet af IBM Danmark A/S, og designet var fastlagt af Mollerup Designlab A/S. Semaphor har implementeret løsningen på baggrund af ovennævnte krav.

Walter Runeberg, portræt af W. Marstrand, 1901, bronze.
Viljelm Bissen, portræt af H.W.Bissen, 1896, bronze.
Detalje af museets ældste bygning, tegnet af arkitekt W. Dahlerup, 1896.
Museets indgangsparti, tegnet af arkitekt W. Dahlerup, 1896.

Projekter med kunden

  • Omfattende hjemmeside projekt
  • Tilretning af hjemmeside efter behov
  • BLOG-løsning
  • Opgradering af Lotus Notes/Domino miljø fra version 5 til version 7

Produkter kunden har købt

  • ReadyWebGo

Hvad siger kunden?

"Jeg vil rose samarbejdet med Semaphor for den behagelige, professionelle og interesserede tilgang til udviklingsopgaver jeg altid har modtaget.

De langsigtede og grundige løsninger der er afleveret, har givet vores kunder fuld service, og vores brugere frihed til at bruge deres tid på at udvikle og udforme nye tiltag.

Jeg føler mig i trygge teknologiske hænder med de løsninger der er lavet, og er der opgaver hos kollegaer i branchen, vil min anbefaling altid falde på Semaphor."
Martin Bantz, IT-chef, 2008

"Hjemmesiden er udviklet i løbet af år 2000 og begyndelsen af år 2001 af Statens Museum for Kunst i samarbejde med IBM, Mollerup Designlab og Semaphor.

IBM har sikret maskinerne og databasen. Mollerup Designlab har lavet det grafiske layout, og Semaphor har implementeret løsningen efter Mollerups anvisninger og udviklet brugerinterface til opdatering.

Med denne hjemmeside gives der for første gang adgang til museets omfattende samlinger af malerier og skulpturer samt enkelte værker på papir. På længere sigt vil dette blive udbygget med museets samlinger af kunst på papir og Den Kgl. Afstøbningssamling."
Bjarne Bach Østergaard, Vicedirektør, 2001

Ydelser vi leverer

  • Administration
  • Design
  • Hosting
  • Support
  • Udvikling