Hop til indhold

Værdipapircentralen A/S (VP)

VP spiller en central rolle på det finansielle marked

VP's væsentligste opgaver er at forestå elektronisk udstedelse af værdipapirer, at registrere ejerforhold og rettigheder samt at forestå clearing og afvikling af værdipapirhandler.

VP beskæftiger ca. 140 medarbejdere samt udvikler og driver værdipapirsystemer som et vigtigt led i den finansielle infrastruktur.

Virksomheden betjener ca. 300 danske og udenlandske kunder i Danmark, herunder banker, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter, institutionelle investorer og internationale clearingcentraler. I VPs systemer er registreret værdipapirer for i alt 3.000 mia. kr. og systemerne håndterer clearing og afvikling af værdipapirhandel for ca. 100 mia. kr. dagligt.

Semaphor indgik Partnerskabsaftale med Værdipapircentralen A/S den 1/11-2000. Aftalen vedrører teknisk assistance, rådgivning og udviklingsassistance indenfor Lotus Notes/Domino.

Projekter med kunden

 • Opgradering af Lotus Notes/Domino miljø til version 6
 • Opgradering af Lotus Notes/Domino miljø til version 8
 • Udvikling af webbaseret nyhedssystem
 • Udvidelse af eksisterende webløsning, så andre databaser kan integreres - uden brug af iframes
 • Analyse af VP's behov for ESDH
 • Stor webbaseret løsning til elektroniske blanketter

Produkter kunden har købt

 • Agora
 • epiLog

Ydelser vi leverer

 • Administration
 • Support
 • Udvikling