Moduler

Presserum

Dette modul gør det muligt at oprette nyheder i selvvalgte kategorier (f.eks. Pressemeddelelser, Medieomtale og Generelle nyheder). Nyhederne kan desuden inddeles efter emner, som også kan oprettes efter kundens behov.

Brugeren kan abonnere på nyhederne, og modtager således mails med et resume og link til nyheden. Udsendelsen til abonnenterne sker enten manuelt (ved tryk på en knap) eller tidsstyret, så der sendes samtidigt med at nyheden offentliggøres på hjemmesiden. Abonnenterne kan afmelde sig via de udsendte mails.


Nyhedsbreve

Løsningen Nyhedsbreve giver mulighed for at udsende et samlet nyhedsbrev med flere nyheder i. Herfra linkes til et webbaseret nyhedsbrev, som kan antage et andet udseende end resten af kundens webløsning. Fra dette webbaserede nyhedsbrev findes links til de nyheder og andre sider som ligger til grund for nyhedsbrevet.

Abonnenterne kan indsamles i forskellige sammenhænge, f.eks. fra en kampagne eller via en bannerannonce. Det registreres hvordan abonnementen er opstået, så hvert nyhedsbrev kan sendes til f.eks. alle i en kategori eller alle undtagen visse kategorier osv.

Det registreres hver gang en bruger åbner et nyhedsbrev via sin mail og der genereres statistik over, hvor mange heraf som åbner det webbaserede nyhedsbrev.

Nyhedsbrevene er HTML-baserede og på grund af de store mængder emails løsningen er lavet til at håndtere, udsendes disse automatisk på det tidspunkt nyhedsbrevsredaktøren har valgt.

Løsningen håndterer f.eks. nyhedsbreve for Dyrenes Beskyttelse, som udsender et månedligt nyhedsbrev til mere end 120.000 abonnenter, samt segmenterede nyhedsbreve til et færre antal abonnenter ved behov.


Dynamiske formularer

Løsningen Dynamiske formularer gør det muligt for en kunde, via en Notes-database, at oprette et ubegrænset antal felter og definere hvordan de skal valideres. Dernæst kan man oprette et ubegrænset antal formularer, hvor disse felter inkluderes i ønsket rækkefølge.

Indsendte formularbesvarelser vises i løsningen, og kan sendes til den i organisationen, som har ansvar for det emne, som formularen dækker. Løsningen er meget stærk, og benyttes af en række kunder. Formularløsningen giver mulighed for integration til udbydere af betalingsløsninger.


Tip en ven

Denne løsning er en helt klassisk "Tip en ven" funktion. Afsendte tips vises i løsningen.


Filbilag

Dette er en relativ simpel løsning, som gør det muligt for en webredaktør at oprette et eller flere sammenhængende filbilag, og kopiere den eller de genererede adresse(r) til den indholdsside hvorfra brugerne skal kunne downloade filer.
Fordelen er at man har et samlet sted, hvor man kan placere filbilag i kategoriserede oversigter – og dermed et godt overblik, frem for at bilagene ligger spredt rundt på websiderne.


ImageManager

Løsning til billedarkiv og automatisk thumbnailgenerering. Løsningen kan benyttes af en webredaktør fra en Notes-klient, hvorefter billederne nemt kan vælges i ReadyWebGo CMS. Løsningen kan også inkluderes i andre løsninger, så billeder som uploades af webbrugere, automatisk kan sættes ned i størrelse til umiddelbar visning på hjemmesiden, uden at fylde for meget.


Poll

Denne løsning er en helt klassisk Poll funktion, som den kendes fra nyhedsmedier og mange hjemmesider. Der kan oprettes flere samtidige polls, og den ønskede afstemning kan vises, hvor det ønskes på hjemmesiden. Efter besvarelse vises fordelingen af stemmer og der sættes en cookie, som gør at den samme poll ikke vises igen.


IM Center

IM Center indeholder en række funktioner til Sametimeintegration med ReadyWebGo. Løsningen gør det muligt at "straksadvisere" sideansvarlige (og andre interesserede) via Sametime om besøg til enkelte sider på et site. Der kan også integreres ST-links (chat via web) på udvalgte eller alle sider på et site og meget andet.


Microblogging

Denne løsning er mest et "proof of concept" for at demonstrere IM Agent Manager's styrke ifm. oprettelse af data hvor som helst. I dette eksempel oprettes korte beskeder på et Intranet eller en hjemmeside. De modtagne beskeder fra en organisations ansatte vises på hver sin ansattes egen "mikroblog"-side. I Semaphors tilfælde sendes beskederne automatisk videre til vores Twitter-profil.
Se evt:
- https://www.semaphor.dk/mikroblog/tobias%20fonsmark
- https://twitter.com/tobiasfonsmark


Dynamiske links og bannere

Denne løsning gør det muligt at måle effektiviteten af bannere og de websider som bannere peger hen til. Det registreres hvor mange gange et banner er vist, og hvor mange gange, der er klikket på det.
Desuden muliggør løsningen, at kunden kan vise bannere baseret på sandsynlighed (angivet i %), så f.eks. 3 bannere roterer på en given plads. F.eks. kan det første vises med 20% sandsynlighed og de næste 2 hver med 40% sandsynlighed.
Et banner kan også bringes til at linke til f.eks. 3 forskellige sider. Hvis de 3 sider er beslægtede formularer, hvor felter til følsom information varieres, kan løsningen bruges til at måle lysten til at indsende formularen, når f.eks. e-mail eller telefonnummer inkluderes eller udelades.


Søgning

Denne løsning gør det muligt at inkludere de Notes-databaser som skal indgå i søgning på et Intranet eller en hjemmeside. Der søges i et fuldtekst-indeks, som inkluderer vedhæftede filer.


Login

I "Login" kan oprettes brugere, som - ved login - skal sendes til forskellige dele af et site. Ikke definerede brugere sendes til en default-adresse. Der oprettes et dokument pr. login, og disse kan vises i forskellige oversigter, kategoriseret efter f.eks. Browsertype og version, OS, loginnavn, tidspunkt mv.