Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol består af 6 videregående sundheds- og laboratorieuddannelser

I dag stilles der store krav til medarbejdernes kompetencer i sundhedssektoren i forbindelse med ydelser og forløb inden for sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering på sygehusene, i primærsektoren og i privat regi. Denne udvikling betyder, at der stilles øgede krav til sundhedsuddannelserne og fremover vil der blive stillet krav om, at de til stadighed udvikler fagligheden
og kvaliteten i uddannelserne.

For i fællesskab at indfri de nye krav sluttede fem mellemlange videregående sundhedsuddannelser i København sig i 2002 sammen i CVU Øresund. I juli 2004 fusionerede CVU Øresund og Laborantskolen, og dermed består CVU´et, foruden efter- og videreuddannelsesafdelingen. I 2011 lavede man en stærkere organisationsstruktur, samtidig med at man skiftede navn til Metropol.

Professionshøjskolen Metropol består således af institutioner der udbyder de grunduddannelser, som er kernen i CVU'et og som den fremtidige udvikling tager afsæt i.

Semaphor har i flere år betjent flere af skolerne under Professionshøjskolen Metropol og driver i dag hostet løsning for hele organisationen.

Projekter med kunden

  • Opgraderinger af Lotus Notes/Domino miljø
 

Ydelser vi leverer

  • Hosting og drift af antispam og antivirus
  • Support